tisdag 17 december 2013

Problematisera och avproblematisera

Under hela min förra studietid gick skrivandet ut på att åstadkomma så vetenskapliga texter som möjligt. Hitta ett problem där det inte finns ett och gör det till ett problem som du sedan löser. "Problematisera! Utveckla! Kom fram till en slutsats!" skrev min graduhandledare med röd penna på varannan rad under hela processen som åstadkom mitt examensalster.

Så, efter att i sju års tid ha manglats genom ett maskineri av vetenskapligt skrivande  med problematiseringarna ekande mellan öronen har jag nu landat i nyhetsfabriken. Skrivsättet är det raka motsatta: förenkla, förklara, förkorta, berätta poängen först! Det är ganska fascinerande att få jobba på ett helt nytt sätt. Och bara fundera lite på hur många olika sätt det finns att säga samma saker. Och det är inte helt enkelt att hantera flera olika sätt att skriva.

Inga kommentarer: